Vid sunda vätskor

Av Terence T. Gorski och Merlene Miller

Att sluta dricka är ingen konst för en alkoholist – det har han gjort många gånger. Problemet är att lära sig att leva nykter.

Återfallet är inte en plötslig händelse. Vägen dit är kantad av varningssignaler. Återfallet börjar inte med att han häller upp det första glaset eller tar den första tabletten. Det är slutpunkten på en lång, nedåtgående process.

Dr Terence T. Gorski är en av USA:s främsta specialister när det gäller återfallsprevention. Tillsammans med Merlene Miller beskriver han här utförligt de varningssignaler som föregår återfallet – och hur man framgångsrikt förebygger eller avbryter den process som skapar suget efter drogen.

Tillfrisknandet förutsätter god kunskap om återfallssymtomen, att man lär sig känna igen dem, samt ett aktivt dagligt arbete. ”Det är som att gå uppför en rulltrappa som går neråt. Man kan aldrig stå stilla. Om man slutar att röra sig framåt/uppåt förs man bakåt/neråt”, säger författarna i boken.

De flesta återfall vid beroendesjukdom är onödiga. Den beroende vet inte hur han/hon ska bete sig för att förhindra återfallet.

I boken förklaras i detalj hur strukturerad återfallsprevention (i nio punkter) kan ge patienten en känsla av trygghet. Strukturerad återfallsprevention bör därför vara en viktig ingrediens i varje rehabiliteringsplan.

Självhjälpsgrupper för återfallsprevention är ett nytt och epokgörande sätt att närma sig rehabilitering vid beroendesjukdom. Boken avslutas med en ingående beskrivning hur en sådan grupp kan startas och hur den arbetar.

Vid sunda vätskor vänder sig till patienter, anhöriga, vårdgivare av alla slag, handläggare inom socialtjänsten, försäkringskassan – och inte minst till politiker.


”Oumbärlig! – för alkoholisten och för alla som försöker hjälpa honom eller henne.”
Reine Johansson/SCAA

”Föredömligt pedagogisk.”
Pelle Olsson/Narkotikafrågan

”Jag hoppas att denna bok kan bli inledningen till en ny epok när det gäller handläggningen av beroendesjukdomar.”
Dr Lars Söderling

Boken finns att beställa på: