Verkligheten bortom yoga

Av Paul Brunton

Vår verklighet har två dimensioner. Den ena, den objektiva fysiska, är mät- och vägbar och studeras vetenskapligt. Den andra, den subjektiva, kan bara utforskas av oss själva men gömmer många av livets stora skatter såsom källan till vårt medvetande och känsloliv, vår förståelse, meningen med det hela och vår själ. Paul Brunton var en stigfinnare i den inre dimensionen, men stod också stadigt på jorden och tog
vetenskapen till hjälp.

I Verkligheten bortom yoga visar han hur de båda dimensionerna hänger samman och hur var och en av oss kan lära känna de subjektiva existentiella djupen. Paul Brunton tog vara på vårt mänskliga visdomsarv från olika delar av världen, men tillhör själv ingen etablerad religion eller skola. Kanske det förklarar hans praktiska metod och klara blick, en modern upptäcktsresande i varje tum, i verklighetens subjektiva, mest svårnåbara dimension.

Vi gläds åt att ge ut hans Opus Magnum på svenska i Sverige, ett av de mest sekulära länderna i världen. Den här nyutgåvan har uppdaterats för att inkludera författarens slutliga revideringar och inkluderar såväl ett förord av översättaren Anna Bornstein samt en introduktion av redaktörerna vid Paul Brunton Philosophic Foundation.

Paul Brunton (1898-1981) var en upplyst filosof och författare från vår egen tid. Han har givit ut ett 30-tal böcker som behandlar ett brett spektrum av centrala frågor som möter oss när vi upptäcker och fördjupar vårt andliga sökande.

Köp boken på Publit:

Alternativt: