Smärtans Ansikten

Av Lars Söderling

Boken handlar om smärta ur ett brett fysiskt, psykiskt, andligt och socialt perspektiv: uppkomst, funktion, utredning, behandling. Inte minst intressant är utvidgningen av smärtbegreppet till att omfatta även brist på existentiell förankring.

Boken handlar också om smärta som signal till förändring eller konservering, lösning eller låsning. Smärta är inte bara en varningssignal utan även en mäktig kreativ drivkraft.

I boken visas tydligt sambanden mellan smärta och droger: drogbruk som en flykt undan smärta, smärtrollen som en flyktmöjlighet från olika livsproblem, smärta som en följd av droganvändning, etc.


”Ingenting är mera tillfredsställande för en recensent än att i alla avseenden kunna rekommendera ett arbete. Lars Söderlings bok, som handlar om smärta och om hur vi hanterar den på olika sätt och i olika sammanhang, borde läsas av alla som arbetar inom eller utbildas för något vårdyrke. Egentligen borde den läsas av alla. För vem berörs inte av smärta, självupplevd eller bevittnad hos andra som lider?”

Professor Carl Molin/Tandläkartidningen.

”Smärtans ansikten kan vara till nytta i det praktiska arbetet ute på vårdcentralerna. Den borde också kunna ingå i grundutbildningen på vårdgymnasierna.”

Läkartidningen

Boken finns att beställa på: