Själens visdom

Av Paul Brunton

Vi vet alla hur undanglidande och svårfattbara våra djupaste tankar och inre bilder är. Hur kan det då vara möjligt att kartlägga vår tillvaros subjektiva inre dimension och dess obanade stigar så att vi moderna människor kan förstå? Hur hänger allt ihop?

Paul Brunton tog sig an uppgiften med mycket på fötterna, sin praktiska läggning, ingående kunskap om våra visdomstraditioner och vetenskapens landvinningar, och – viktigast av allt – ivern och modet att själv uppleva. Han stod fri gentemot etablerade religioner och skolor och var en inre hjälte av stora mått. Inom kvantfysiken talar man i dag om den inre subjektiva dimensionen av tillvaron som en oändlig potential lika verklig som den fysiska världen, och tillskriver den en matematisk intelligens. Paul Brunton dök djupare, för honom blev den potentialen Världsmedvetandet, världens, medvetandets och allt livs upphov.

Vi gläds åt att ge ut hans Opus Magnum på svenska i Sverige, ett av de mest sekulära länderna i världen. Själens Visdom är en bok för alla som grubblar över de stora livsfrågorna; Vem är jag innerst inne? Liv och död? Vad är meningen? Och – kan jag också bli en inre hjälte och utforska den inre verkligheten?

Paul Brunton (1898-1981) var en upplyst filosof och författare från vår egen tid. Han har givit ut ett 30-tal böcker som behandlar ett brett spektrum av centrala frågor som möter oss när vi upptäcker och fördjupar vårt andliga sökande.

Köp boken på Publit:

Alternativt: