När allt rasar samman : innerliga råd för svåra stunder

Av Pema Chödrön

Det finns en möjlighet att bli lycklig precis inom räckhåll, men vi brukar ironiskt nog missa den, för vi är så upptagna med att fly smärta och lidande.

Pema Chödröns genomgripande och medkännande råd, om vad vi ska göra när allt rasar samman, är tagna från traditionell buddhistisk undervisning. De går tvärs emot alla våra normala vanor och förväntningar.

Det finns ett sätt att ta sig an lidande som ger en verklig och bestående förbättring, och det sättet innefattar bland annat att gå smärtsamma situationer till mötes med vänligt och öppet sinnelag och att slappna av i tillvarons fundamentala osäkerhet. Det är här, mitt i kaoset, som vi kan upptäcka den bestående sanningen och kärleken som inte dör.

Ur innehållet:

Hur man använder smärtsamma känslor för att utveckla vishet, medkänsla och mod.
Sätt att kommunicera som leder till en öppnare och innerligare kontakt med andra.
Övningar för att förändra negativa vanemönster till positiva.
Metoder för att hantera kaotiska situationer.
Hur man utvecklar medkännande, verkningsfulla sätt att verka i samhället.

Köp boken på Publit:

Alternativt: