Meditationer om karma

Av Paul Brunton

Boken innehåller korta, koncentrerade texter att låta sig inspireras av och hämta nya krafter ifrån. Texterna är hämtade från dr Paul Bruntons stora, posthumt utgivna verk i 16 band – The Notebooks of Paul Brunton.

I inledningen säger Paul Cash bland annat:

”Återkommande tankar och känslor, liksom upprepade handlingar, skapar tendenser i vårt medvetande vilka i sin tur utvecklas till vanor. Dessa vanor tar över och styr våra liv och färgar vår livsuppfattning …

Läran om karma handlar endast i andra hand om konsekvenser, endast i andra hand om att vi måste skörda vad vi sår, endast i andra hand om varför våra liv har blivit som de är.

Den handlar först och främst om orsaker, om vår makt att välja. Den inspirerar oss att utöva vår frihet så att vi får skörda det vi önskar, att utveckla det vi anser att världen mest behöver: omtanke, kärlek …

Karmas lag handlar alltså inte om hämnd utan om att vi ska lära och utvecklas av gjorda misstag.

Om vi önskar leva i en bättre värld måste var och en av oss bidra till att den visionen förverkligas. Karma handlar om medvetna handlingar – långt innan dess handlingars konsekvenser visar sig i sinnevärlden. I ett ännu tidigare skede handlar det om tankar och känslor som manifesteras i dessa handlingar …

Bästa sättet att påverka vår karma är inte genom bön utan genom att förändra vårt sätt att tänka. Ju mer vi ändrar våra tankar och känslor till det bättre, desto angenämare kommer också våra yttre livsbetingelser att bli.

De val vi gör idag befäster eller förändrar inriktningen av våra liv. Karma fängslar oss inte. Tvärtom. Karma är en garant för vår frihet att välja väg och öde.

Boken finns att beställa på: