Meditationer i livskriser

Av Paul Brunton

Boken innehåller korta, meditativa texter att fundera över, lära av, inspireras av och hämta nya krafter från.

Urvalet har gjorts från Paul Bruntons stora, posthumt utgivna verk i 16 band – The Notebooks of Paul Brunton.

Var för sig ger dessa texter en sällsynt vitaliserande läsupplevelse. Som helhet betraktad är Notebook-serien unik i sin kombination av djup andlig insikt, inspiration, enkelhet och praktiskt användbara råd.


Sam och Leslie Cohen säger i bokens förord:

”Ingen kan undvika kriser och lidande … Trots att vi aldrig är riktigt redo att handskas med en svår situation när den uppstår, finns hjälp att få.

När den senaste krisen drabbade oss, var vi mycket tacksamma över att ha tillgång till Paul Bruntons Notebooks. Tillsammans läste vi tusentals avsnitt under det att cellgifter droppade in i Leslies ådror …

Det är vår förhoppning att Paul Bruntons ord ska vara andra till hjälp i deras prövningar, så som de har hjälpt oss.”

Boken finns att beställa på: