Meditationer för bättre ledarskap

Av Paul Brunton

Boken belyser en rad viktiga frågeställningar. Den innehåller korta texter att meditera över, att hämta inspiration och nya krafter från. Urvalet har gjorts från Paul Bruntons stora, posthumt utgivna verk i 16 band – The Notebooks of Paul Brunton.

Ur innehållet:

”Låt oss inte svika det goda inom oss genom att fegt underkasta oss det onda i världen.”

”En ödmjuk människa som viger sitt liv åt en stor sak blir själv stor.”

”Att föra in den gudomliga närvaron i vårt dagliga arbete – och vårt arbete i den gudomliga närvaron – är grunden för ett inspirerat och verksamt liv till nytta och glädje för många.”

”Det är sant att människor kan utvecklas genom motgångar och lidande. Men glöm inte att vi även kan utvecklas genom skönhet och glädje.”

”Så snart vi – inför oss själva och andra – börjar ursäkta användningen av oetiska medel för att uppnå upphöjda mål, börjar målen gradvis och omärkligt att förändras och skifta karaktär.”

”Den som arbetar hängivet för ett gott syfte som inte kolliderar med hans samvete, gagnar mänskligheten. Det spelar ingen roll vem han är – affärsman, murarlärling eller andlig ledare.”

”Den giriga egoism som kännetecknar dagens mänsklighet måste lämna plats för förnuftig samverkan till gagn för alla. De gamla mönstren håller inte.”

Boken finns att beställa på: