Känn dig själv : en bok om frigörelsens filosofi

Av Robert Larson

Robert Larson har sedan länge varit intresserad av de existentiella frågorna. Som förläggare har han givit ut många uppmärksammade böcker i dessa ämnen, inte minst av den engelske filosofen och författaren, Paul Brunton. Nu har han själv skrivit en bok – Känn dig själv. Boken handlar om moderna människors livssituation – hur vi ska finna mening, sammanhang och trygghet i en värld som hotar att rasa samman, i en tillvaro där egoism och galenskap ohämmat breder ut sig.

Författaren presenterar ett synsätt som är oberoende av religiösa, politiska och andra bindningar. Han visar med hjälp av vardagliga exempel att människan är ett tidlöst väsen – inte bara en kropp som föds, lever en kort tid och sedan utplånas. Han förmedlar en positiv människosyn som innebär att det mänskliga medvetandet har sin grund i ett universellt medvetande. Och att medvetandet överlever kroppens död. Den materialistiskt sinnade naturvetenskapen hävdar som bekant motsatsen, nämligen att medvetandet är en produkt av hjärnan – och att kroppens och medvetandets samtidiga utslocknande och förintelse är slutet för våra drömmar, förhoppningar och planer, ändstationen för allt slit och alla umbäranden.

Mål och mening

Familj, arbete, vänner, fritidsverksamheter – allt detta fyller våra dagar till brädden och kan ge innehåll och mening åt tillvaron under många år. Men då vi blir äldre, om inte förr, upptäcker vi att något fattas, att något väsentligt har tappats bort. Livets yttersta mening – lika för alla – är att känna sig själv, säger författaren.

Vår längtan efter frigörelse och frid kan i längden aldrig stillas av något annat än ett närmande till vår innersta verklighet. Men på grund av den utbredda förvirringen om vad meningen med tillvaron är, stretar människan åt olika håll samtidigt, vilket tömmer hennes krafter utan att hon närmar sig målet. Att inse livsresans mål är förutsättningen för att kunna leva på ett sådant sätt att målet rycker närmare och inte försvinner i fjärran.

I bokens avslutande del beskrivs och kommenteras en enkel och praktisk övningsväg. Den är anpassad till den moderna människans situation och utövas parallellt med allt annat som det vardagliga livet kräver av oss.

Boken finns att beställa på: